• VÝSLEDKY ANKETY
  ROČNÍK 2016
 • SEBASTIAN
  singl Hvězdy
 • INTERVIEW
  s ředitelem M&M reality
 • ČESKÝ SLAVÍK MATTONI
  PO 20 LETECH V HDK
 • BARISTICKÝ KURZ
  S DALLMAYR
Výsledky hlasování

Celkový počet platných
hlasovacích lístků

180 984

Pohlaví

Počet hlasujících

Procentuelně

ženy

122 576

67,73

muži

56 966

31,48

neuvedeno

1 442

0,80

Věk

do 10 let

2 161

1,19

11-20 let

26 457

14,62

21-30 let

47 540

26,27

31-40 let

34 238

18,92

41-50 let

30 359

16,77

51-60 let

19 884

10,99

61 a více let

15 027

8,30

neuvedeno

5 318

2,94

Celkem

180 984

100,00