• VÝSLEDKY ANKETY
  ROČNÍK 2016
 • SEBASTIAN
  singl Hvězdy
 • INTERVIEW
  s ředitelem M&M reality
 • ČESKÝ SLAVÍK MATTONI
  PO 20 LETECH V HDK
 • BARISTICKÝ KURZ
  S DALLMAYR
Prohlášení 2015
PROHLÁŠENÍ 2015

Vážení příznivci populární hudby,
jsme si vědomi, že umístění některých skupin či interpretů v anketě může vzbudit u části z vás rozpaky nebo nesouhlas. Stejně jako každý rok jsme po skončení hlasování pečlivě posoudili, zda hlasování pro všechny interprety proběhlo v souladu se zveřejněnými pravidly, nebo jestli jednotliví interpreti či skupiny nějakým způsobem tato pravidla neporušují. I když u některých lze říci, že se jejich tvorba pohybuje na hraně přípustného, neshledali jsme jednoznačný důvod do hlasování zasáhnout. V tomto duchu vyzněl také rozbor právní kanceláře, který jsme si nechali vypracovat, i konzultace se znalcem. To samozřejmě neznamená, že se jako pořadatel ankety ztotožňujeme s některými názory prezentovanými v textech, nebo jiných projevech hudebníků.  V této souvislosti chceme připomenout, že anketa nevytváří populární hudbu, je pouze jejím odrazem. Jakýmsi zrcadlem, které dnes, stejně jako mnohokrát v minulosti, odráží nálady lidí v naší společnosti.

Ag. Musica Bohemica