• INTERVIEW S
  Markétou Janatovou
 • ONLINE HRA
  s Vinařstvím Vajbar
 • Přidej se
  a splň si své sny
 • DERMACOL
  nový přítel Slavíků
 • SOUŤEŽ S
  DERMACOLEM
Prohlášení
​Při vyhodnocení hlasování byl zaznamenán pokus o ovlivnění pořadí v anketě. V kategorii zpěvačky přišlo několik stovek hlasů, ve kterých byly na prvním až třetím místě uvedeny pouze tyto subjekty: Feuereislová Eva, Deborah Kahl a Černá Leona. Vzhledem k tomu, že tyto hlasy tvořily většinu získaných bodů, rozhodl se organizátor ankety tyto subjekty ze sčítání vyřadit. Výše uvedené nebylo jedinou skutečností, která signalizovala nestandardnost hlasování a kterou vzal organizátor v úvahu. Jde i o další skutečnosti, které odborníci vyhodnotili jako znak pokusu ovlivnit anketu. Tyto další skutečnosti nechce organizátor s ohledem na ochranu regulérnosti ankety v dalších letech zveřejnit, aby případným „hackerům“ neposkytl varování, na co příště dát pozor. Organizátor ankety prohlašuje, že z popsaného jednání mimo rámec pravidel ankety v žádném případě neobviňuje výše uvedené zpěvačky, nebo jakékoli jiné konkrétní osoby. Vzhledem k možnosti širokého zapojení fanoušků mohlo jít prakticky o kohokoli a nelze ani vyloučit, že se uvedené subjekty někdo pokusil tímto způsobem poškodit. Organizátor ankety dále prohlašuje, že uvedené zásahy do hlasování učinil po konzultaci s odborníky v daném oboru, po velmi bedlivém uvážení a zcela v souladu s pravidly ankety. S ohledem na zachování objektivnosti ankety a její prestiže to shledal jako nezbytné.

Agentura Musica Bohemica
organizátor ankety