• INTERVIEW S
  Markétou Janatovou
 • ONLINE HRA
  s Vinařstvím Vajbar
 • Přidej se
  a splň si své sny
 • DERMACOL
  nový přítel Slavíků
 • SOUŤEŽ S
  DERMACOLEM
Pravidla ankety v duchu Fair Play
Pravidla ankety v duchu Fair PlayCílem ankety je vytvořit co nejobjektivnější obraz obliby zpěvaček, zpěváků a skupin v české populární hudbě. Základním pravidlem a kritériem hlasování je duch Fair Play. Každý hlasující by měl hlasovat pouze sám za sebe, svobodně, podle svého skutečného názoru a jen jednou.

Pořadatel a vyhlašovatel ankety má v duchu uvedených zásad právo vyřadit hlasy, u nichž zjistí, že byly zaslány nad rámec Fair Play, v závažných případech má právo interpreta nebo skupinu diskvalifikovat.

Jde zejména o případy, kdy ve větším rozsahu:a) vyjde najevo, že například pomocí technických prostředků nebo zvláštního softwaru došlo k pokusu ovlivnit výsledky ankety porušením pravidla, že z mobilního telefonu nebo prostřednictvím internetu lze hlasovat pouze jednou.b) dojde k motivování hlasujících k zaslání hlasů určitému subjektu (finanční odměnou, dárkem nebo jinou výhodou). 

c) dojde k vyvíjení nátlaku na určité osoby (například na osoby v podřízeném postavení), aby hlasovaly pro určitý subjekt, nebo aby k hlasování poskytly svůj nebo služební mobilní telefon. 

d) dojde třeba s využitím databází, adresářů či sociálních sítí k organizovanému vyzývání (agitaci) k podpoře určitého subjektu a to nad rámec zásady Fair Play a pravidel. 

e) dojde k organizované akci, jejímž cílem je třeba z důvodů recese ovlivnit pořadí v anketě, například masovým zasíláním hlasů zcela okrajovému nebo neexistujícímu subjektu. 

f) dojde k jakémukoli jinému pokusu ovlivnit anketu, který pořadatel vyhodnotí jako schopný zkreslit výsledky, poškodit anketu nebo konkrétní subjekty.

K posouzení dodržení těchto zásad může být využito rovněž matematických, statistických a dalších metod, pokud mohou být v daném případě relevantní.

Pořadatel má právo ověřit si (zasláním kontrolní SMS, nebo telefonicky, nebo i jiným způsobem), zda z telefonního čísla, ze kterého přišel hlas do ankety, nebo které bylo využito při hlasování přes internet, hlasoval skutečně jeho vlastník a v souladu s pravidly. Pokud zjistí nesrovnalosti, má právo postupovat v duchu zásad Fair Play. Pořadatel má právo nereagovat na výzvu k hlasování nebo jiné jednání, které by mohlo mít charakter pokusu ovlivnit anketu, ale které může mít za cíl např. poškodit určitého interpreta nebo skupinu, nebo je vzhledem k jejich popularitě prakticky bezvýznamné. Pořadatel v těchto případech vždy posoudí, zda daná výzva nebo jednání mohlo významně ovlivnit hlasování a pořadí v anketě.  Za jednání nad rámec Fair Play se nepovažuje, pokud interpret nebo členové hudební skupiny přiměřeným způsobem vyzvou například na koncertě, na svých internetových stránkách nebo ve sdělovacích prostředcích své příznivce, aby jim, pokud mají rádi jejich skladby, nezapomněli poslat hlasy do ankety, nebo učiní jinou výzvu v podobném duchu. Stejně tak mohou učinit jejich fankluby, manageři, hudební vydavatelé apod.

Při hodnocení, zda byla dodržena pravidla ankety, vychází pořadatel především z faktu, zda určité jednání může významným způsobem ovlivnit pořadí v anketě.

Podmínkou získání jakéhokoli ocenění je, že jde o osobu nebo skupinu, která aktivně působí na poli populární hudby (například pravidelně koncertuje, vydala CD u hudebního vydavatelství, vystupuje v televizi, rozhlase apod.)Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety zpěváka, zpěvačku nebo hudební skupinu, jejichž verbální nebo obrazové projevy mohou být v rozporu s právním řádem České republiky, nebo porušují zásady dobrých mravů, či zásady elementární lidské slušnosti. Jde například o projevy, které mohou podporovat myšlenky nebo hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod, podporovat rasovou nenávist, vybízet k násilí nebo páchání trestné činnosti, ohrožovat výchovu dětí nebo texty, které nad společensky obecně akceptovatelnou mez obsahují hrubé, vulgární a urážlivé výrazy nebo formulace apod.
Dodržení těchto pravidel a zásad posuzuje ve všech případech organizátor ankety a jeho rozhodnutí je konečné. Jakýkoli zásah do sčítání hlasů v duchu pravidel je pořadatel ankety povinen zveřejnit na těchto internetových stránkách. Hlasováním v anketě hlasující potvrzuje, že s těmito pravidly souhlasí.​