• INTERVIEW S
  Markétou Janatovou
 • ONLINE HRA
  s Vinařstvím Vajbar
 • Přidej se
  a splň si své sny
 • DERMACOL
  nový přítel Slavíků
 • SOUŤEŽ S
  DERMACOLEM
Platnost či neplatnost hlasu
​Platnost či neplatnost hlasu

a) hlasující nemá povinnost uvést při hlasování jména interpretů nebo názvy skupin na všech třech místech pořadí. Stačí uvedení jednoho nebo dvou jmen či názvů skupin

b) zaslaný hlas nemusí obsahovat věk respondenta ani jeho pohlaví

c) v případě uvedení více než tří jmen nebo názvů skupin v jedné kategorii se interpreti nebo skupiny uvedené na čtvrtém a následujících místech vyřadí a nebudou zařazeni do sčítání (týká se SMS)

d) v případě uvedení jména interpreta z jedné kategorie v jiné kategorii (např. jméno zpěváka v kategorii zpěvaček) se tato jména vyřadí a nebudou zařazena do sčítání

e) pokud se v jedné kategorii objeví na prvních třech místech některé jméno více než jednou, do sčítání bude zařazeno pouze jméno na nejvyšší příčce

f) text SMS musí odpovídat vzoru uvedenému v pravidlech (s výjimkou skutečností uvedených výše pod písmeny a, b, c). V opačném případě počítač SMS vyřadí

g) prostřednictvím internetu lze hlasovat pouze pravidly stanovenou formou (viz. pravidla), nelze například poslat běžnou mailovou zprávu

h) při chybě ve jméně interpreta nebo názvu skupiny bude při zpracování hlas vyřazen

VYMEZENÍ POJMŮ

Český zpěvák, zpěvačka - rozhodující je státní občanství

Česká hudební skupina - hudební skupina působící trvale na české hudební scéně jako scéně mateřské. Podmínkou není, že všichni její členové mají české občanství.

Slovenský zpěvák, zpěvačka – rozhodující je státní občanství. Pokud má interpret české i slovenské občanství, může být zařazen do obou kategorií.

Slovenská hudební skupina - hudební skupina působící trvale na slovenské hudební scéně jako scéně mateřské. Podmínkou není, že všichni její členové mají slovenské občanství. Zapojením do hlasování hlasující potvrzuje, že s těmito pravidly souhlasí.