• INTERVIEW S
  Markétou Janatovou
 • ONLINE HRA
  s Vinařstvím Vajbar
 • Přidej se
  a splň si své sny
 • DERMACOL
  nový přítel Slavíků
 • SOUŤEŽ S
  DERMACOLEM
Obecná pravidla soutěží
Obecná pravidla dalších soutěží probíhajících v rámci ankety Český slavík Mattoni 2016

Konkrétní pravidla dílčí soutěže jsou zveřejněna vždy v daném periodiku nebo elektronickém médiu.Výherci dílčí soutěže bude výhra oznámena formou SMS zprávy na číslo, ze kterého hlasoval nebo mailem. Pokud na tuto SMS nebo mail neodpoví do sedmi dnů od zaslání (lhůta běží dnem zaslání), propadá výhra ve prospěch pořadatele. Stejně tak, pokud si výhru nepřevezme od pošty a ta zásilku pořadateli vrátí.

Pořadatel soutěže neodpovídá za případně vzniklou škodu spojenou s čerpáním výhry výhercem.

Dále pořadatel neodpovídá za ztrátu zásilky s výhrou či její poškození v průběhu dopravy k výherci.Rozeslání výher proběhne nejpozději do 31. ledna 2017. Každý výherce v soutěži uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště a dalších údajů (dále jen "osobní údaje"), Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu nezbytně nutnou. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pořadatel soutěží si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla těchto soutěží, případně soutěž nebo soutěže zrušit (například z technických, organizačních nebo právních důvodů).

Pořadatel soutěží má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných záležitostí. Zapojením do hlasování nebo soutěže vyjadřuje účastník s těmito pravidly souhlas.